+90 (332)239 20 00
444 1 687
 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

• Bu politikanın amacı, Motus çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanmasıdır.

• Bu politika ile Motus tarafından yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin, en değerli varlığımızın çalışanlarımız olduğu bilinci ile “Önce İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkesiyle yönetilmesi desteklenir.

• Bu politika, Motus çalışanlarını, alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarını ve ziyaretçileri kapsar.

• “Tüm kazalar ve meslek hastalıkları önlenebilir” yaklaşımıyla, iş sağlığı ve güvenliği sistem ve uygulamalarımız düzenli olarak gözden geçirilerek ve çalışanlarımızda bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanarak sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenir.

• Motus çalışanları, alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanları ve ziyaretçileri, bu politikaya uymaktan sorumludur. Tüm bu kişiler, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak, işyerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği ekibiyle mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmakla yükümlüdürler.
• Motus’un her düzeyde çalışanı, bu politikaya uyulmasını sağlamaktan sorumludur.

• İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları mevzuat ve standartlara uygun olarak yerine getirilir ve performansımızın sürekli iyileştirilmesi amaçlanır.

• Tüm faaliyetlerimiz gerçekleştirilirken olası riskler önceden analiz edilir, bu riskleri azaltmaya yönelik proaktif yaklaşımlar sergilenir.

• İş sağlığı ve güvenliği kültürü yaşamın bir parçası olarak görülür. Motus içinde, bilgi ve deneyim paylaşımı ile hedeflenen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki standartlaşma ve mükemmellik, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız arasında yaygınlaştırılır. Bu amaçla çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımları sağlanır ve fark oluşturma fırsatları değerlendirilir.

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak tüm çalışanlarımıza işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirli dönemlerde eğitimler verilir. Çalışanların her bir eğitime katılımı, eğitim sonunda belgelendirilir.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Performansımızın ve Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızda bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanarak, iş sağlığı ve güvenliği sistemimiz düzenli olarak gözden geçirilir.

• Şirketlerimizin, kendi sektöründe ve küresel boyutta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında örnek yaklaşımlar geliştirerek, performansıyla öncü olması hedeflenir.


Mevlüt KAĞNICIOĞLU
MOTUS A.Ş. Genel Müdür
21.08.2023
 

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL