+90(332)
239 2000

ENERJİ POLİTİKASI

Enerji Politikası
 

Motus A.Ş. Enerji Yönetim Sisteminin sorumluluğunu taşıma bilinciyle; faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Motus A.Ş. olarak;
 

 • Motus A.Ş.’nin üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisler kapsamında özel enerji tüketimimizi 2021 yılı referans enerji tüketimine göre 2026 yılına kadar % 10 oranında azaltmayı,
 • Çalışanlarımızın katılımı ile kalite ve verimlilikten ödün vermeden enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
 • Enerji bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Enerji performansımızı sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileşme sağlamayı,
 • Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgi ve kaynakları harekete geçirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
 • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamayı,
 • Tesislerimiz, donanımımız, sistemlerimiz ve süreçlerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,
 • Enerji verimli ürün ve hizmetleri, etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,
 • Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalar üzerine iletişim kurmayı
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm kaynak ve desteği sağlayacağımızı, taahhüt ederiz.
 • Siz Çalışanlarımız Olarak Sorumluluklarınız:
 • Göreviniz için geçerli Motus enerji politika ve prosedürlerini anlamak ve bunlara uymak.
 • Faaliyetlerimizde enerji kullanımını azaltacak veya ortadan kaldıracak iyileştirmeler önermek.
 • Genel sürdürülebilirlik çabalarımızı iyileştirmek için çabalarımızı desteklemek.Hüsamettin Ecevitci
MOTUS A.Ş. Genel Müdür
13 Ocak 2022

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL