+90 (332)239 20 00
444 1 687
 

ENERJİ POLİTİKASI

          

Motus A.Ş. Enerji Yönetim Sisteminin sorumluluğunu taşıma bilinciyle; faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Motus A.Ş.  olarak;

Motus A.Ş.’nin üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisler kapsamında özel enerji tüketimimizi 2023 yılı referans enerji tüketimine göre 2024 yılında % 15 oranında azaltmayı,

Çalışanlarımızın katılımı ile kalite ve verimlilikten ödün vermeden enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, enerji faaliyetlerini yönetmeyi,

Enerji bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,

Enerji Performansımızı ve Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileşme sağlamayı,

Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgi ve kaynakları harekete geçirmeyi,

Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,

En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamayı,

Tesislerimiz, donanımımız, sistemlerimiz ve süreçlerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,

Enerji verimli ürün ve hizmetleri, etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,

Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalar üzerine iletişim kurmayı,

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm kaynak ve desteği sağlayacağımızı,

taahhüt ederiz.

Siz Çalışanlarımız Olarak Sorumluluklarınız:

Göreviniz için geçerli Motus enerji politika ve prosedürlerini anlamak ve bunlara uymak.

Faaliyetlerimizde enerji kullanımını azaltacak veya ortadan kaldıracak iyileştirmeler önermek.

Genel sürdürülebilirlik çabalarımızı iyileştirmek için çabalarımızı desteklemek.

                     

  Mevlüd KAĞNICIOĞLU

      MOTUS A.Ş. Genel Müdür

                              20 Haziran 2024

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL