444 1 687

ENERJİ POLİTİKASI

Motus A.Ş. Enerji Yönetim Sisteminin sorumluluğunu taşıma bilinciyle; faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Motus A.Ş. olarak;

• Motus A.Ş.’nin üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği tüm bina ve tesisler kapsamında özel enerji tüketimimizi 2021 yılı referans enerji tüketimine göre 2022 yılında % 3 oranında azaltmayı,
• Çalışanlarımızın katılımı ile kalite ve verimlilikten ödün vermeden enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
• Enerji bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,
• Enerji Performansımızı ve Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileşme sağlamayı,
• Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için bilgi ve kaynakları harekete geçirmeyi,
• Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ile düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
• En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmak, uygulamak ve devamlılığını sağlamayı,
• Tesislerimiz, donanımımız, sistemlerimiz ve süreçlerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,
• Enerji verimli ürün ve hizmetleri, etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,
• Müşteriler, otoriteler, paydaşlar ve alt yüklenicilerle Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalar üzerine iletişim kurmayı,
• Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm kaynak ve desteği sağlayacağımızı, taahhüt ederiz.

Siz Çalışanlarımız Olarak Sorumluluklarınız:

• Göreviniz için geçerli Motus enerji politika ve prosedürlerini anlamak ve bunlara uymak.
• Faaliyetlerimizde enerji kullanımını azaltacak veya ortadan kaldıracak iyileştirmeler önermek.
• Genel sürdürülebilirlik çabalarımızı iyileştirmek için çabalarımızı desteklemek.

Hüsamettin Ecevitci
MOTUS A.Ş. Genel Müdür
04 Ekim 2022
 

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL